joppie_mavabaza_group0
steun de Joppie library 

Umuntu Ngmuntu Ngbantu 

"een mens is een mens omdat er andere mensen zijn"

joppie road sign
op weg naar Joppie
joppie_mavabaza
Mavabaza primary school
joppie_school
het schoolplein
mavabaza 2022 feest

Help mee aan de bibliotheek voor Joppie

Op het platteland van Limpopo ligt een dorp genaamd Joppie.
Wij zijn ruim 20 jaar betrokken bij dit dorp. In dit dorp komen geen toeristen. De lokale economie is vooral afhankelijk van de fruitteelt.   

Vlak voor de coronacrisis waren we op bezoek bij de school en helaas moest ik constateren dat in 10 jaar tijd geen vooruitgang was geboekt.  

Teveel kinderen in 1 klas, niet eens een stoel voor iedereen, etc.


Na terugkomst van die reis heb ik nader contact gezocht met de hoofdonderwijzer van de lagere school. Ik vroeg hem wat nodig is om de kinderen van Joppie een betere kans in het leven te geven.

Zijn antwoord was en is: een library, computerles en een studieruimte.  


Limpopo is een arme provincie met een werkloosheid  van rond de 50%. 

Joppie ligt ongeveer 450 km ten noordoosten van Johannesburg.

Waarom een bibliotheek?

kinderen afrika lezen

Lezen is heel belangrijk

Lezen ontwikkelt de taalvaardigheid.
Lezen ontwikkelt het denken en verbeelden.
Lezen verschaft prikkels aan het hongerige brein.
Lezen geeft kennis en inzichten.

book read SA

Boeken laten je de wereld zien 

Lezen leert over de ander.

Lezen leert over mogelijke consequenties.

Lezen geeft inzicht in normen, regels en gebruiken.

local community en samenwerking

We  betrekken de 'local community'. Het dorp gaat zelf het gebouwtje neerzetten en beheren. Het helpt de lokale ontwikkeling en zorgt voor werk. Wij halen fondsen op in Nederland. Voor iedere reis van Rivoni Travel doen wij een bijdrage. Ook vanuit Joppie wordt geld ingezameld.    

Joppie school girls

meer kansen voor de kinderen

Lang niet alle ouders kunnen hun kinderen helpen bij bijv. huiswerk omdat ze zelf onvoldoende geschoold zijn. Een deel van hen kan zelf niet lezen en schrijven. De bibliotheek annex studieruimte is een plek waar kinderen elkaar kunnen helpen en waar ze worden ondersteund door mensen van de lokale gemeenschap.   

Joppie familie

studieruimte

In de library komt ruimte om te studeren en huiswerk te maken. Die mogelijkheid hebben veel kinderen thuis niet.  

SA computer desk

computerles

Een volgende stap - eerst bieb en boeken - is het neerzetten van computers en geven van computerlessen. Uiteindelijk kan deze plek uitgroeien tot een klein community centre.  

Joppie bezoek reis 2019

Joppie - een bijzonder dorp

Joppie ligt in Limpopo tussen Tzaneen en Guyani. Het ligt niet langs een doorgaande weg en er komen geen toeristen. Een bezoek aan de school is een bijzondere gebeurtenis. De kinderen willen je allemaal hand geven. Ze zijn vooral geïnteresseerd in  oudere kinderen. Navraag bij de hoofdonderwijzer leert dat ze 's avonds thuis kunnen vertellen dat ze een wit persoon een hand hebben gegeven.Dat voelt letterlijk als iets heel geks. Iets waarvan je dacht dat het in het nieuwe Zuid-Afrika niet meer bestaat. 

Joppie - bijzondere mensen

Bijna overal in Zuid-Afrika zijn de mensen zeer vriendelijk. 

Dat geldt zeker voor de mensen in Joppie. We hebben een keer een rondwandeling door het dorp gemaakt samen met iemand die daar is geboren. Bij elk bezoek aan een huis kregen we iets mee, ongeacht hoe arm de mensen zijn .   Op de foto vangt 1 van ons een papaya van de eigen boom van iemand. Die is mee gegaan naar NL.  


voedselpakketten Joppie

Joppie en corona


De coronapandemie heeft er flink ingehakt. Op een bepaald moment hadden sommige gezinnen geen eten meer. Dat kwam bijv.  doordat reizen naar andere provincies verboden was. Geen werk, geen geld, geen eten. Samen met een kleine groep mensen hebben we geld ingezameld voor voedselpakketten. Die zijn uitgedeeld via de school.  

Mavabaza dancing

Bijzondere gebeurtenissen 

In september 2022 hadden we een afspraak met de zojuist gepensioneerde hoofdonderwijzer over de bibliotheek. We kwamen op de dag dat zijn pensioen werd gevierd op school. Hij en zijn vrouw werden geprezen in de vele toespraken. Zijn oud-collega's en de leerlingen dansten de tussen de toespraken door in traditionele kleding. Het was een voorrecht dit mee te maken. 

Wil je meedoen?

We hebben  geld ingezameld bij familie vrienden en collega's. Rivoni Travel draagt bij. 

We willen de kring graag uitbreiden.  

We willen transparant zijn in wat we doen. 

Neem contact met ons op:

bert@rivoni.travel

06 12710600


Joppie school class