HOE RIVONI TRAVEL OMGAAT MET GARANTIE

Rivoni travel is in 2021 opgestart en is lid van de VvKR.

De VvKR is een vereniging waar zich meer dan 400 reisspecialisten verenigd hebben

en waarbij alle leden die pakketreizen aanbieden zijn aangesloten bij een reisgarantieregeling.


Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Rivoni Travel gebruik van STO Garant,

een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling.

U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers) .

Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van Rivoni Travel op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is.

In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. 

U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (STO-Garant Downloads).


De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Rivoni Travel,

maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow,

een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener.

Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking.

De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Rivoni Travel.

Mocht Rivoni Travel voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken,

dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.